Aanmelden, inschrijvingen

Om zeker te zijn dat kinderen geboren in 2018 hun plekje bij ons school zullen hebben,
willen wij u aanraden uw kind(eren) aan te melden via
Eerst aanmelden dan inschrijven Stad Geel, en dit t.e.m. 31 MAART 2020.

Met uw aanmeldingsticket komt u dan effectief inschrijven in de maand mei.
Open inschrijvingen voor alle jaren en eventuele resterende plaatsen zijn gepland in de maand juni.
Wij kijken er naar uit u allen, maar in het bijzonder de kinderen, te mogen ontmoeten.