Jaarfeesten

Mede door de jaarfeesten krijgt onze school haar eigen karakter. Vaak wordt aan de ouders gevraagd om tijdens deze momenten een handje toe te steken. Er wordt per jaarfeest een klas aangesteld die de organisatie van het feest in handen neemt. Ouders en leerkrachten werken nauw samen bij een jaarfeest.  Het is fijn om als school op zulke momenten alle ouders, leerkrachten en leerlingen samen te brengen. De achtergronden en de praktische organisatie van de feesten worden in de loop van het schooljaar toegelicht, via een bericht bij het wekelijkse berichtenblad. Op de schoolkalender kan je de exacte data terugvinden.

Michaëlsfeest

Het beeld van Michaël, of Sint-Joris als drakenbevrijder, grijpt elk kind diep aan. Na een toneel of een opdrachtenspel dat de moed van Michaël vergt, zorgen de ouders voor een lekker maal met de gaven van aarde en zon, van de voorbije zomer. We danken om wat we kregen en vragen aan Michaël moed voor de donkere periode die aankomt.

Sint Maarten

Op de vooravond van Sint Maarten maken groot en klein een tocht met hun lantaarn. Het lichtje is het symbool van het innerlijk licht dat moet waken en groeien naar Kerst toe. In het sint-maartensverhaal ervaren de kinderen de vreugde van het delen.

Advent en Driekoningen

Een tijd van inkeer, opnieuw je diepste impuls leren kennen, een tijd van verlangen. Elke week wordt in de klas of in de weekopening de spiraal van dennegroen gelopen, en wordt een kaarsje meer aangestoken

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is een omkeringsfeest: na Kerstmis, het dieptepunt van de winter, keert het seizoen. Sint Maarten wordt 40 dagen voor Kerstmis gevierd, Maria Lichtmis 40 dagen erna.

Lichtmis wordt aan het begin van de schooldag gevierd, Sint Maarten op het eind.

Met Sint Maarten brachten we met onze lampion het licht naar binnen, met Maria Lichtmis brengen we het licht naar buiten.

Palmpasen

Het haantje prijkt boven op de kleurige palmpasenstokken. Het mag alles wakker kraaien, en een kleurrijke stoet begeeft zich in de prille lentezon naar een park. Alles in de stoet getuigt van heropstanding en nieuw leven.

Pinksteren

Het feest van de pinksterbruid en -bruidegom, van de ziel en de geest, van de aarde en de hemel. De hemel kust de aarde en de bloesems verschijnen aan de bomen. Het is het feest waarop we ons verheugen om de verbondenheid met elkaar, het feest waarop alles moet ontwaken, moet begeesteren…

Sint Jan

Bij valavond komt de hele schoolgemeenschap bijeen rond het sint-jansvuur dat hoog oplaait. Echte bloemen op de kinderhoofdjes, lekker eten, zingen, dansen: hoog-zomerlijke vreugde. Hoogtepunt is telkens weer het springen over het vuur. Eerst aan de hand van meester of juf, of papa of mama, maar al snel helemaal alleen. Ook even stilstaan bij het besef dat de dagen alweer korter worden: de zon is op haar terugweg, de ketting van jaarfeesten is gesloten…