Sint Jan

De dagen worden langer en in de wegbermen heeft de Pinksterbloem plaats geruimd voor klaver, allerhande wikke, margrieten, boterbloemen en ook Sint- Janskruid. Tot ’s avonds laat schijnt de zon, soms fel, en horen we vogels luid zingen. De koekoek roept in de verte en je ziet zwaluwen scheren over het veld. Koeien, paarden en andere dieren staan weer in de weien, hommels en bijtjes zoemen in het rond. We kunnen genieten van de eerste vruchten als aardbeien en rode bessen. De natuur groeit en bloeit uitbundig! Ook wij keren in deze warme, lichte tijd naar buiten en kijken uit naar de zomervakantie waarin we kunnen genieten van de zon en zelf stralen in het uiterlijke.

Johannes de Doper werd een half jaar voor Jezus Christus geboren. Zijn naam betekent ‘ik- drager’, hij die bewust op weg is.  Johannes doopte Jezus, dit dopen staat voor het aflsuiten van iets ouds en aan iets nieuws beginnen. De leerkrachten blikken in deze tijd met hun getuigschriften terug op het schooljaar en kijken ook vooruit naar de ontwikkeling die volgt.

 

Jaarfeesten roepen ons op om een tegenbeweging te gaan van wat we in de natuur zien gebeuren. Zo vieren we de geboorte van Christus, het licht van Kerst, in de donkerste periode van het jaar. Ook bij Sint- Jan worden we opgeroepen. We kunnen niet oneindig groeien, bloeien en genieten, we mogen ons niet door de warmte laten verhitten, onszelf niet in het uiterlijke verliezen! De groeikrachten moeten omgevormd en naar binnen gericht worden, Johannes riep de mensen op tot inkeer.

Dit komt mooi terug in het verhaal van de Kleine Prins van Antoine de Saint- Exupéry, waarin het vosje zegt: ‘On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux’. (‘Goed zien kan je enkel met je hart, het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog.’)

Ook in voor- Christelijke gebruiken zien we het beteugelen van ‘boze geesten’. Sint- Janskruid is al van oudsher een ‘duivelverjaagkruid’. Het springen over het vuur deed men rond deze tijd van het jaar om zichzelf te reinigen, boze geesten te verjagen en ongeluk en ziekten te overwinnen in het jaar nadien.

Ook wij zullen op 24 juni over het ‘zuiverende vuur’ springen, op weg naar een mooi en leerrijk nieuw schooljaar, na een lange, welverdiende zomervakantie!