Visie

Wij geven les vanuit de Steinerpedagogie waardoor kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Kinderen zitten vol levenslust en kunnen zich zo ontplooien tot enthousiaste en verantwoordelijke persoonlijkheden.
Wij begeleiden de kinderen in hun persoonlijke groei met aandacht voor denken, voelen en willen. We stellen ons voortdurend de vraag: Wat zijn de talenten van dit kind, de behoeften en de uitdagingen? En dit voor elk kind afzonderlijk. Het kind staat voor ons centraal.Niet alleen is het overbrengen van kennis belangrijk voor onze school, ook eerbied, openheid, waardering en motivatie zijn vaste waarden. Kunstzinnigheid en beweging worden gebruikt om de ontwikkelingsstof te doorleven en eigen te maken.
Ook de gemeenschap is belangrijk in onze school: ouders worden nauw betrokken zodat ouders en leerkrachten samen rond het kind staan. Voor kinderen met een zorgvraag is er een nauwe samenwerking met ieder die het kind begeleidt. Ouders kunnen zich engageren in onze school waardoor ze nauwer betrokken worden bij de leefwereld van hun kind.

Praktisch

Peuters en kleuters:

We bieden peuters en kleuters een geborgen en huiselijke omgeving waarin ze leren en groeien vanuit de nabootsing. Samen met de juf bakken ze brood, maken soep, wassen af, … Ook hun creativiteit wordt gestimuleerd door schilderen, tekenen, knutselen, handwerken, timmeren, … De allerjongsten krijgen de nodige rust in de namiddag om van alle indrukken te bekomen.

Lager onderwijs:

We beginnen een dag in het lager onderwijs al zingend en bewegend, gevolgd door het periode -onderwijs. De kinderen leven zich in periodes van enkele weken in, in een bepaald vak zoals taal, rekenen, plantkunde, geschiedenis, aardrijkskunde,… Daarnaast zijn er oefenmomenten in de weken nadien waarin de opgedane kennis herhaald wordt. In de namiddag gaan de handen meer aan het werk bij vakken zoals tekenen, tuinbouw, schilderen, houtbewerking, … Een vaste leerkracht blijft gedurende 6 jaar bij de klas, waardoor een hechte band ontstaat en elke leerling leerstof op maat aangeboden krijgt.

Natuur en seizoenen:

In onze groene schooltuin kunnen de kinderen naar hartenlust spelen. Er zijn zandbergen, klimbomen en kruiptunnels. We genieten van de heerlijke vruchten en groenten die onze schooltuin ons schenkt. Kinderen kunnen ze zelf planten, verzorgen, oogsten en ze daarna samen bereiden. Vervolgens worden ze gezellig in de klas opgegeten. Ook in de lessen wordt het werken met de natuur doorgetrokken. Dit zie je terug in onze seizoenstafels en het werken met producten van natuurlijke oorsprong (zoals houten speelgoed, natuurlijke wol, bijenwas, waskrijtjes,…). Doorheen het jaar vieren we de jaarfeesten waardoor verbondenheid met de hele schoolgemeenschap ontstaat. We volgen de seizoenen om ritme, regelmaat en binding met de natuur te verkrijgen.

Schoolgemeenschap:

Onze school is meer dan enkel een school voor de kinderen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor de ouders. Door de gezamenlijke inzet voor eenzelfde doel ontstaat een hechte sociale gemeenschap. De werking in onze school wordt mede gedragen door de vrijwillige inbreng van de ouders.

De school heeft tal van werkgroepen rond thema’s als infrastructuur, milieu, communicatie en de organisatie van schoolfeesten en opendeurdagen. Via de werkgroep brengen ouders hun talenten in de school. Het schept verbondenheid en tegelijk betekent het voor de school een belangrijke ondersteuning van haar werking.
Per klas zijn er één of twee klasouders. Zij hebben, in overleg met de leraar weliswaar, een belangrijke rol in de praktische werking van de klas. Het mee organiseren van de ouderavonden, schoolreizen, toneelvoorstellingen, …
De klasouders stellen ook de soeplijst op van de klas van hun kind. Onze school hanteert een systeem waarbij alle ouders in de loop van het schooljaar één of meer keren aan de beurt komen om gedurende het weekend de klas van hun kind te poetsen.